Ťažké oceľové konštrukcie

  • katódové vane na výrobu primárneho hliníka
  • anódové nadstavby
  • závesy anódových tyčí
  • panvy na prepravu tekutého hliníka a elektrolytu
  • panvové poklopy s príslušenstvom
  • silá na dávkovanie Al2O3